Kohteen verkkosivut

Verkkosivut ovat oleellinen brändin ja tarinan kertoja, joten sillä on paljonkin merkitystä, miten osto- tai vuokrauskokemus toteutuu sivuston kautta. Kohteen verkkosivut voivat olla ensimmäinen vaikutelma tarjottavista tiloista, ja se on yleensä ratkaisevassa roolissa kiinnostuuko asiakas kohteesta vai ei.

 

Havainnollistavat kuvat, selkeät tekstit, ajankohtaiset uutiset ja helppokäyttöiset lomakkeet varmistavat, että kohteen verkkosivut palvelevat tarkoitustaan. On myös muistettava, että verkkosivujen visuaalinen ilme, käyttäjäystävällisyys, tarina ja ajankohtaisuus ovat sidoksissa kohteen muihin kanaviin, kuten sosiaaliseen mediaan ja että ne puhuvat samaa kieltä keskenään.

 

Nykyään suositellaankin, että tuotelähtöisyyden sijaan verkkosivut rakennetaan vastaamaan asiakkaan kysymyksiin, sillä tällä tavalla sisällöt vievät asiakasta eteenpäin kohti osto- tai vuokrauspäätöstä. Asiakkaaseen pitääkin kiinnittää erityisen paljon huomiota ja sen takia suosittelemmekin tutustumaan tunnistamaan omat potentiaaliset asiakkaaat sekä kohderyhmät ennen verkkosivujen rakentamista.

 

Teemme myös kohderyhmäanalyysejä. Lue lisää täältä!

 

Kohteen verkkosivujen tärkein tehtävä on herättää asiakkaan kiinnostus tai vahvistaa sitä sekä generoida potentiaalisia liidejä myynnille yhteydenottojen kautta. Lisäksi sivulla on tärkeää viestiä kohteen rakentumisen etenemisestä, jakaa mahdollisimman kattavasti erilaisia materiaaleja ostopäätöksen tueksi sekä markkinoida esim. työmaa- ja asuntonäyttöjä.

 

Asiakaslupauksen kertominen verkkosivuilla on oleellisen tärkeää, jotta osto- tai vuokrauspäätös osataan tehdä. Asiakkaat vertailevat aina kohdettasi kilpailijoihin, joten myyntivalttien kiteyttäminen on tärkeää tehdä ennen verkkosivujen julkaisua. Verkkosivujen on vastattava mahdollisimman selkeästi ja helposti kysymyksiin: mistä sivustolla on kyse, mitä se tarjoaa ja kenelle, ja tarjoaako se ratkaisun sivustovierailijan ongelmaan.

 

Verkkosivut noudattavat aina kohteen brändiä – joko olemassa olevaa tai sitten sille täytyy luoda uusi. Visuaalisen ilmeen lisäksi käymme yhdessä läpi sivuille tarvittavat toiminnot sekä konversiopisteet, kuten yhteydenottolomake, esitteen lataus ja muut mitattavat toimenpiteet.

 

Verkkosivujen sisällön kirjottaminen ja sanoittaminen on myös syytä hoitaa kuntoon. Kokemuksemme mukaan tämä jää helposti viime tippaan ja kiireessä väkerretyksi, mikäli asiakkailla ei ole kirjoitustyöhön ammattilaisten apua. Autamme erittäin mielellämme sujuvan, helppolukuisen ja asiakkaan mielenkiinnon herättävän tekstin luonnissa. Tutustu lisää copywriting-palveluihimme.

 

Verkkosivujen hinta

Verkkosivujen hintaan sisältyy käyttöjärjestelmän suunnittelu ja visuaalisen ilmeen rakentamisen siihen päälle. Mikäli kohteella on jo visuaalinen ilme, tällöin pystymme jatkamaan olemassa olevaa, mutta jos ilmettä ei ole luotu, on se ostettava erikseen visuaalisen ilmeen luonti. Copywritingia on mahdollista lisätä kokonaisuuteen täydentämään puuttuvia tekstisisältöjä.

Ota yhteyttä