Luotsilinna

Tyhjillään ollut arvohuoneisto Helsingin keskustassa etsi ostajia. Tyhjien huoneistokuvien sijaan haluttiin luoda asumisen tunnelmaa ja samalla näyttää tilojen mittasuhteet huonekalujen avulla. Perinteinen stailaus koettiin liian raskaaksi ja työlääksi, joten vaihtoehdoksi valikoitui virtuaalistailaus, jossa huonekalut luodaan 3D-mallintamalla valokuvien päälle. Virtuaalistailausta varten ei tarvita valokuvien lisäksi kuin pohjapiirustukset.

Ota yhteyttä